2020-10-14
Många brott begås i skolmiljö – här är skolan som anmäler allt
Brott mot unga sker ofta i skolmiljö och bara en del av dem anmäls. När Erikslundsskolan i Borås tog ett aktivt beslut om att polisanmäla allt gav det effekt.
– Vi har inte alls samma brottslighet och problem längre, säger rektorn Ann-Kristin Björkqvist.
Läs mer på SVT Nyheter

2020-10-13
Svenska lärarlöner långt efter grannländerna
Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, och löneglappet upp till rektorerna är stort. Det visar en ny EU-rapport.
Läs mer i Skolvärlden

2020-04-03
Lärarförbundet vill slopa skolpengen
Lärarförbundet vill avskaffa skolpengen och i stället införa en ersättning per klass. Det skulle ge skolorna en stabilare ekonomi och strypa höga vinstuttag. Det hävdar Lärarförbundets ekonomiska expert Johan Ernestam.
– Någonstans uppstår det att friskolor ger vinst. Min uppfattning är att det beror på att vi har en fullständigt urusel finansieringsmodell som näst intill skänker bort pengar.
Läs mer i Lärarnas tidning

2020-03-15
Så kan kulturskolan nå ut till fler
Svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Så ser den typiske kulturskoleeleven ut. En ny avhandling analyserar hur elevgruppen kan breddas.
Läs mer i Forskning & Framsteg

2020-02-19
”Många unga kristna upplever sig kränkta”
”Värst var min gymnasielärare i geografi”. I vår undersökning framkommer att varannan ung kristen upplever kränkningar för sin tro och att det inte sällan är lärare som ligger bakom, skriver företrädare för Sveriges kristna råd.
Läs mer på SvD Debatt

2020-01-27
Fritidshem tappar miljarder i bidrag
Sedan hösten 2016 har landets fritidshem fått dela på 1,75 miljarder kronor i riktade statsbidrag. Pengarna har gått till mer personal. Från och med våren 2020 försvinner pengarna.
Läs mer i kommunalarbetaren

2020-01-23
Allt fler flyttar till Åland – för att hemundervisa sina barn
Fler och fler svenska föräldrar bosätter sig på Åland för att kunna hemundervisa sina barn. Antalet familjer som flyttat har ökat kraftigt på senare år, efter att Sverige stramat åt reglerna kring skolplikten.
Läs mer på SVT-Nyheter

2020-01-13
Bristande samverkan när barn inte vill gå i skolan
Samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri fungerar ofta dåligt kring barn och unga som slutat gå till skolan.
Under året ska Skolverket kartlägga omfattningen av elevfrånvaro och skolors förebyggande arbete.
Läs mer på Vetenskapsradion

2019-12-19
Nya villkor för likvärdighetsbidraget – kostnadsvillkoret tas bort
För att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även framöver ska kunna bidra till att öka jämlikheten i skolan har regeringen beslutat att kostnadsvillkoret ska tas bort nästa år.
Kommunerna kan därmed få likvärdighetsbidraget och ändå genomföra vissa förändringar av undervisning och elevhälsa som, utan att försämra utbildningens kvalitet, kan ha en viss kostnadsbesparande verkan.
Läs pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

2019-12-12
Hård kritik mot skollagen
Lagen om skolplikt är otydlig, kommuner får inte tillräcklig vägledning i hur lagen ska tolkas och Skolinspektionens tillsyn har uteblivit. Det visar en granskning från Riksrevisionen som inleddes efter att det uppdagats att fem barn i Ystad hållits borta från skolan och samhället under hela deras uppväxt.
Läs mer på SVT Nyheter

2019-12-02
Pisa-experterna: ”Ett gediget mätinstrument”
Hela skolvärlden håller andan inför det stora Pisaresultatet som avslöjas imorgon, tisdag.
Men vad säger undersökningen egentligen? Och hur mycket ska vi bry oss? Lärarnas tidning frågade två riktiga Pisa-experter
Läs mer i Lärarnas tidning

2019-10-08
Mobbningen ökar och fler mår dåligt i skolan
Den negativa trenden för svenska elevers kunskapsresultat har brutits, visar statistikmyndigheten SCB:s uppföljning av arbetet med FN:s Agenda 2030.
Men mobbningen ökar – och allt fler elever lider av psykosomatiska besvär.
Läs pressmeddelande från SCB

2019-09-26
Behörighet till gymnasiet nästan oförändrad
Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan är i princip oförändrad. Skillnaden i behörighet varierar dock mycket mellan olika elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17,1 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning.
Samtidigt minskar skillnaderna mellan pojkar och flickor. Det visar Skolverkets nya statistik som också finns uppdelad på skolor, kommuner och län.
Läs mer på Skolverket

2019-09-25
Höjda betyg efter att Ronnaskolan införde två lärare i varje klassrum
Ronnaskolan i Södertälje, som var först i Sverige med att fullt ut ha två lärare i varje klassrum, har varit en inspiration för Stålforsskolan i Eskilstuna som nyligen infört systemet.
Läs mer på SVT Nyheter

2019-09-24
Bättre kontroller inom föräldrapenning
Försäkringskassan inför slumpmässiga kontroller av föräldrapenning före utbetalning. Genom att kontrollera ansökningar innan utbetalning görs minskar risken för att pengar betalas ut felaktigt och hjälper föräldrar att göra rätt.
Läs pressmeddelande från Försäkringskassan

2019-09-23
Digitala skolplattformar skrotas efter kritik
Flera digitala skolplattformar som används av lärare och föräldrar runt om i landet tvingas nu bytas ut. I flera fall har systemen kostat kommuner hundratals miljoner, men kritiken från föräldrar och lärare har varit så pass massiv att flera nu alltså måste skrotas.
Läs mer på SR Ekot

2019-09-02
Vinstregn över skolor – S-ministern ser rött
Skolkoncernerna IES och Academedia gjorde tillsammans en vinst före skatt på över en kvarts miljard kronor det senaste kvartalet. Och nu väntar över 175 miljoner i aktieutdelning till ägarna.
Provocerande, anser utbildningsminister Anna Ekström (S).
– Våra gemensamma resurser som skulle kunna gå till fler lärare, bättre lärarlöner och mer undervisning i stället blir till vinster.
Läs mer i Lärarnas tidning

2019-08-23
”BEO driver ärenden som gör att lärare inte vågar ingripa”
Barn- och elevombudet får hård kritik från 16 utredare inom den egna myndigheten. De menar att man driver ärenden alldeles för hårt i en intern skrivelse som DN tagit del av.

– BEO väljer att utreda alla möjliga påståenden där föräldrar tycker att deras barn har blivit kränkta. Det leder till att lärare blir osäkra och inte vågar ingripa, säger Luca Nesi som är en av undertecknarna.
Läs mer i DN

2019-08-20
Ny Sifo-undersökning: 95 procent av föräldrarna kräver behöriga lärare
Lärare själva har länge larmat om bristen på behöriga kollegor. Nu kliver föräldrarna in. 95 procent säger i en ny Sifo-undersökning att det är viktigt, eller mycket viktigt, att en behörig lärare undervisar deras barn.
Läs mer i Lärarnas tidning

2019-07-01
Aktuella regeländringar
Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet.
Läs mer på Skolverket

2019-06-27
Fler får möjlighet att vara föräldralediga
Från och med 1 juli 2019 kan en förälder överföra en eller flera av sina föräldrapenningdagar till sin sambo. Sambon kan då vara föräldraledig och ta hand om sitt bonusbarn.
Läs mer på Försäkringskassan

2019-06-17
Nya lagar och regler för skolan träder i kraft
Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.
Läs mer i Skolvärlden

2019-06-17
Professor: Elever med adhd kan ha stor nytta av mobilen i skolan
Många har reagerat starkt på DN artiklar om en högstadieklass i Gränna, som fick mer än 2.000 mobilnotiser under en enda lektion.
En del har frågat om barn med neuropsykiatriska funktionshinder, som adhd, har särskilt svårt att handskas med mobiler i skolan.
– Men det är inte säkert att ett mobilförbud gynnar elever med adhd, säger Sven Bölte som är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap.
Läs mer i DN

2019-06-13
Innehåll viktigare än skärmtid för små barn
Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.
Läs mer på forskning.se

2019-06-10
Flera kommuner startar resursklasser för att få hemmasittarna tillbaka
Flera kommuner i länet startar nu resursklasser för att kunna möta det snabbt ökande antalet elever som behöver särskilt stöd. Norrtälje fördubblar sina resursklasser till hösten.
– De här barnen mår inte bra i skolan och går till sist inte dit alls, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.
Läs mer i DN Sthlm

2019-06-05
Enkät: Lärarna tror inte att ordningsomdömen skulle påverka studieron
En majoritet i riksdagen – bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna – vill införa skriftliga ordningsomdömen. Regeringen är däremot ovilligt inställd till åtgärden. En majoritet av Lärarförbundets medlemmar tror heller inte att förslaget skulle ha någon effekt, enligt Lärarförbundets egen enkät.
– Det här riskerar att verkligen sortera in elever i bra och dåliga individer, tycker Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.
Läs mer på SR Nyheter

2019-06-03
Så lyfte Södertälje kommun skolresultaten
Allt fler elever i årskurs nio i Södertälje blir behöriga till gymnasiet. Satsningen på två lärare i klassrummen har gett resultat
Läs mer på SR P4 Stockholm

2019-05-25
Var tredje flicka pratar inte med sina föräldrar när hon har bekymmer
Bland flickor i åldern 16–18 år är det tre av tio som inte pratar med sina föräldrar när de har bekymmer eller när de oroar sig över något. Istället väljer flickor att prata med någon annan. Bland pojkar i samma ålder är motsvarande uppgift två av tio.
Läs mer på SCB

2019-05-20
Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna
Den pressade arbetssituationen för Sveriges skolledare blir bara värre. Men skollagen ger rektorerna stor makt över organisationen – om de använder den rätt, menar forskare.
Läs mer på Skolportren

2019-05-19
Politikerna överens: Malmös föräldrar måste skriva kontrakt med skolan
Till hösten införs ett kontrakt i Malmös skolor som ska tydliggöra vilken roll föräldrar, elever och lärare har. Det handlar bland annat om att föräldrarna ska se till att barnet kommer i tid, är utvilad och har ätit frukost innan skolan.
Läs mer på SVT Skåne

2019-05-11
Provbetyget lurar elever och föräldrar
Mer än 660 lärare har gått samman i ett upprop om hur det sammanvägda betyget på nationella proven lurar elever i engelska. Nu kräver lärarna en förändring.
– Det enstaka provbetyget är källan till väldigt mycket frustration, säger engelskläraren Mia Smith som är en av alla lärare som står bakom inlägget.
Läs mer i Skolvärlden

2019-04-23
Utbildningsministern vill se syskonförtur för alla skolor
Utbildningsministern vill återinföra syskonförturen i grundskolan. Men att få till en lagförändring tar tid, och fram till dess hamnar många familjer mellan stolarna. Hanna Kantolas familj måste lämna sina barn på tre olika skolor i höst.
Läs mer på SVT Nyheter

2019-04-17
Betygsforskaren: Inget pekar på att ordningsomdömen är en bra idé
En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Men forskare varnar för att det kan befästa ojämlikheter och helt missa målet att minska oredan.
– Idén är ogenomtänkt och bygger inte på ordentliga utredningar, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Läs mer i Skolvärlden

2019-03-29
OECD förespråkar lottade skolplatser
Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan. Inte minst måste det fria skolvalet styras med fastare hand, enligt OECD.
Läs mer på SVT Nyheter

2019-03-26
Regelbunden tillsyn 2018
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Här redovisas några av de vanligaste bristerna som Skolinspektionen såg i den regelbundna tillsynen under 2018.
Läs mer på Skolinspektionen

2019-03-20
Sex av tio drar ner på skolan
EkonomiEnligt Lärarförbundets lokalavdelningar lägger 61 procent av landets kommuner mindre pengar på skolan i år – när löner och andra kostnadsökningar är kompenserade för.
Det visar en enkät som Lärarnas tidning gjort.
Läs mer i Lärarnas tidning

2019-03-18
Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning
Skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet är ett viktigt tema i Skolinspektionens årsrapport för 2018. Skolinspektionen lyfter bland annat att flera huvudmän inte tillräckligt gör aktiva och stödjande satsningar för att möta skolors olika behov.
Läs mer på Skolinspektionen

2019-03-13
Skolöverläkare om Bris-rapport: ”Växande problem med psykisk ohälsa”
I dag släppte Bris, Barnens rätt i samhället, en ny rapport som konstaterar att allt fler barn och unga kontaktar dem om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa.
Läs mer på SVT Nyheter

– I Örebro ser vi också ett växande problem med psykisk ohälsa, säger Åsa Borulf, skolöverläkare på Elevhälsan i Örebro kommun. 2019-03-06
Betygsforskaren: Det krävs krafttag mot orättvisa betyg
En ny rapport från Skolverket visar att skillnaderna i betygsättning mellan olika skolor fortsätter att vara stora.
Läs mer på P4 Malmöhus

2019-02-08
Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor
Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan.
Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.
Läs mer på Skolverket

2019-01-16
Ny satsning ska stärka skolans sexualundervisning
Sex- och samlevnadsundervisningen är en utmaning för många lärare och behovet av kompetensutveckling är stort. För att vända trenden satsar RFSU på riktade insatser till lärare för att höja kunskapen inom området.
Läs mer i Skolvärlden

2019-01-10
Skolinspektionen tar över problemskola:
”Oroande – problemen har pågått under lång tid”
Läs mer på SVT-Nyheter

2018-12-06
Bättre skolresultat i många kommuner
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet. Det visar rapporten Öppna jämförelser - Grundskola.
Läs mer på SKL.se

2018-11-30
Så fick Västeråsskolan stopp på stöket
Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.
Läs mer i Skolvärlden

2018-11-28
SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov
Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.
– Det här är ett sätt att få mer tydlighet i de olika rollerna, säger Åsa Ernestam, utredare på SKL.
Läs mer i Skolvärlden

2018-11-26
Göteborgsskola anmäld för undermålig undervisning
Lärare ringde och berättade att de inte kunde garantera pojkens säkerhet. Nu kräver Skolinspektionen svar på vad skolan gjort för att garantera pojken undervisning.
Läs mer på SVT Nyheter

2018-11-20
Barns kunskap om sina rättigheter har ökat – skolan viktigaste faktorn
Barn känner i större grad till barnkonventionen, och vad den innebär, än för tio år sedan.
Skolan är i särklass den största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för den fördjupade kunskapen. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning.
Läs mer på BO

2018-11-16
"I Stockholm får inte alla elever samma chanser"
I dag kan inte Stockholms stad garantera att barn med en funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter till en bra skolgång. När elever med funktionsnedsättning konsekvent ges sämre förutsättningar än andra är det inte annat än diskriminering.
Läs mer på Dagens Samhälle - Debatt

2018-11-15
Likvärdighetsbidragen till skolan blir av
Det har varit frågetecken kring huruvida upptrappningen av de så kallade Skolkommissionsmiljarderna skulle bli av - pengar som ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Men enligt övergångsregeringens budget kommer pengarna.
Läs mer i Lärarnas tidning

2018-11-15
Ingen tid för rast i lärarnas schema
En granskning av Malmölärarnas scheman visar att över hälften av grundskolorna bryter mot arbetstidslagen.
Läs mer i Skolvärlden

2018-11-13
Trots brott – lärare kan behålla legitimationen
Lärare som kränkt, eller till och med begått brott mot elever, kan behålla sin lärarlegitimation och fortsätta att arbeta inom skolan
Läs mer på SR Nyheter

2018-11-08
Bästa skolkommun: Orust knappar in på Vellinge
Rankning För femte året i rad utses Vellinge till Sveriges bästa skolkommun. Men Lärarförbundet väljer att lyfta fram tvåan Orust, ”som trots utmaningar ändå satsar”.
"Även om vi tvingats spara så har det aldrig gått ut över klassrummet", säger Henrik Lindh, sektorschef i Orust.
Läs mer i Skolvärlden

2018-11-07
Unik lärardom: Förälder fälls för hot mot tjänsteman
Föräldern skickade hotfulla sms och mejl till läraren. Nu fälls hon för hot mot tjänsteman i hovrätten.
– Det är en extremt ovanlig dom, säger Kristina Rollbäck som är chefsjurist på Lärarnas Riksförbund
Läs mer i Skolvärlden

2018-11-05
Skolor anmäler oro för barn – föräldrar känner sig anklagade
Skolor anmäler oro för barn till Socialtjänsten - samtidigt som föräldrar upplever att det är skolan som inte kan tillgodose barnens behov.
En av dem är mamman Linda Svensson i Älvsjö.
Läs mer på SR P4-Stockholm

2018-10-31
Gymnasievalet gynnar lågutbildades barn
Möjligheten att välja gymnasieskola leder till att fler barn till lågutbildade föräldrar läser vidare på högskola, visar Riksrevisionens granskning. En förklaring kan vara bättre matchning mellan elever och gymnasielinjer.
Läs mer i Sydsvenskan

2018-10-29
Föräldrar söker stöd hos SPSM
En femtedel av samtalen till SPSM:s rådgivningstjänst kommer från föräldrar – ett tecken på att stödet till elever med funktionsnedsättningar brister.
Läs mer i SPECIALPEDAGOGIK

2018-10-26
”Skolsegregationen har spritt sig till hela landet”
DN DEBATT 26/10. Två parallella skolsystem har vuxit fram runtom i Sverige, där välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med barn till lågutbildade och barn till föräldrar med invandrarbakgrund. I vår nya rapport visar vi också att den hyllade Nyköpingsmodellen trots ambitionen om motsatsen lett till ökad segregation, skriver German Bender och Per Kornhall.
Läs mer på DN-Debatt
Hämta rapporten

2018-10-24
Ny Brisrapport om skolans roll för barn som flytt
Det är avgörande, både för det enskilda barnet och för samhället i stort, att barn som flytt till Sverige får en god start i sitt nya land. Bris nya rapport Skolans roll för barn som flytt – platsen för inkludering, hälsa och lärande visar att den svenska skolan kan ges bättre förutsättningar för ett bättre mottagande av nyanlända elever.
Läs pressmeddelande från BRIS

2018-10-17
Tredubbling av antidepressiva läkemedel till barn
Antalet barn som får antidepressiva läkemedel har tredubblats sedan 2007, visar siffror från Socialstyrelsen. Förra året fick nästan 5 700 barn upp till 14 år antidepressiva medel.
Läs mer på SVT Nyheter

2018-10-15
Rektorerna: Större effekt med ordningsregler
Ordningsregler har större betydelse för elevers trygghet och studiero i skolan än vad disciplinära åtgärder har. Det anser rektorerna i en ny kartläggning som Skolverket har gjort.
Läs mer i Skolvärlden

2018-10-12
Skolan som ligger högt över snittet
På Enbacksskolan i Tensta har eleverna i årskurs 9 högre resultat än snittet i Stockholms stad och presterar långt över de flesta skolor med liknande förutsättningar. LÄRA Stockholm besökte skolan för att ta reda på vad det beror på.
../Engagerade föräldrar och goda relationer/..
Läs mer i Pedagog Stockholm

2018-10-11
Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet
I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet, som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.
Läs mer på Skolporten

2018-09-24
Början på högstadiet riskerar bromsa eleverna
Undervisning om sådant man redan lärt sig. Eller för lite stöd. Presenterad som ”överdrivet ambitiös” eller ”lat”. Steget från årskurs 6 till årskurs 7 kan bli ett bakslag för många elever, visar en ny granskning.
Läs mer på SVT Nyheter Öst

2018-09-20
Friskolorna tjänar miljarder – lärarna förlorar miljoner
De kommersiella skolorna är en ekonomisk succé. Under de senaste fyra åren har Sveriges fyra största friskolekoncerner gått med mer än tre miljarder kronor i vinst.
Läs mer i Skolvärlden

2018-09-10
Avtal om skoldatorer strider mot skollagen
Skolor som kräver avtal om ersättningsskyldighet när de lämnar ut datorer till sina elever bryter mot skollagen.
– Skolan måste upphöra med detta, säger Sara Andersson, rättschef på Skolverket.
Läs mer i SvD

2018-09-04
Färre behöriga lärare i utsatta områden
Endast drygt hälften av lärarna på skolorna i landets 23 särskilt utsatta områden är behöriga, det visar Ekots undersökning. Rikssnittet bland landets skolor är 71 procent behöriga lärare.
Läs mer på SR-Nyheter

2018-08-27
10 förslag: Så kan skolvalet integrera istället för att segregera
Med ett bättre upplägg skulle det fria skolvalet kunna bidra till integrationen istället för tvärtom, menar forskare vid Stockholms universitet.
Läs mer i Skolvärlden

2018-06-14
”När man äter frukost blir man smart”
Elevernas koncentrationsförmåga har ökat, färre har ont i magen och det är lugnare i klassrummen. Frukost på lektionstid blev en succé på två skolor i Botkyrka.
– Mätta magar bråkar mindre, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.
Läs mer i DN-Sthlm

2018-05-30
Sökande till lärarutbildningen minskar – trots regeringens satsningar
Trots regeringens försök att bygga ut lärarutbildningarna för att bereda plats för fler lärarstudenter, minskade antalet som sökte till lärarutbildningar hösten 2017.
– Det skulle behöva vara flera tusen fler sökande för att möta behoven, säger Marie Kahlroth som är utredare på Universitetskanslersämbetets analysenhet.
Läs mer i DN

2018-05-29
Huvudman spelar roll för skolans betygssättning
Svensk skola är marknadsorienterad samtidigt som resultatuppföljningen är tillitsbaserad. Denna studie finner att fristående grundskolor sätter högre betyg än kommunala givet elevernas kunskapsnivå. Ett par av skolkoncernerna utmärker sig i detta avseende och skillnaderna är större när mer tillförlitliga prov används för att fånga kunskapsnivån.
Läs mer på Institutet för Näringslivsforskning

2018-05-28
Allt färre elever i Stockholm känner sig trygga i skolan.
Drygt var femte elev säger sig ha blivit kränkt och trakasserad och värst är det för andraklassarna, där är andelen 27 procent.
Läs mer i DN-Sthlm

2018-03-20
Regeringen presenterar nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag presenterat en nationell strategi för den kommunala kulturskolan.

I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.
Läs mer på regeringen.se

2018-03-15
Skolinspektionens årsrapport 2017
Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen.
Läs mer - hämta rapporten

2018-03-13
S vill stoppa religiösa friskolor
Socialdemokraterna går till val på ett förbud av religiösa friskolor. Bakgrunden är kongressbeslutet förra året om att förbjuda konfessionella inslag i skolan.
Läs mer på SR Nyheter

2018-03-08
Gymnasieministern vill se åtgärder mot glädjebetyg
Gymnasieminister Anna Ekström (S) kräver besked av skolhuvudmännen om hur de ska få stopp på glädjebetygen. Hon hävdar att betygsinflation framför allt är ett friskolefenomen - vilket Friskolornas Riksförbund inte alls håller med om.
Läs mer i Lärarnas Tidning

2018-02-22
"Nu tar vi nästa steg – för en mer jämlik skola"
Debattartikel av utbildningsminister Gustav Fridolin i Dagens Samhälle 22 februari 2018.
Läs mer på regeringen.se

2018-02-19
Unik skolsatsning på ADHD och autism
I en unik satsning utbildar Norrtälje kommun nu all förskole -och skolpersonal i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Läs mer på SR Nyheter

2018-02-19
Regeringen vill att estetiska ämnen blir obligatoriska
Ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.
Läs mer i DN

2018-02-16
Nya regeringsförslag för att fler ska klara gymnasiet
Regeringen kommer nu med en rad förslag för att fler ska klara gymnasiet. En förändring gäller introduktionsprogrammen. De ska framöver få 23 obligatoriska undervisningstimmar i veckan.
Läs mer på SR Nyheter

2018-01-24
Eleverna gick ut utan idrottsbetyg – skolan bryter mot lagen
Skolan i nordvästra Skåne som lät mellanstadieflickor gå ut med ofullständiga betyg efter en överenskommelse med föräldrarna har gjort fel, enligt Skolinspektionens inspektör.
Läs mer på SVT Nyheter

2018-01-08
Förskolegårdarna krymper i nya stadsdelar
Lekytan för förskolebarn krymper i Stockholm. Utsläppsgårdar och små stängslade gårdsytor har blivit norm i nya täta stadsdelar.
– Vi behöver regler för både storlek och kvalitet på förskolegårdarna, säger Helena Friman från nätverket Bums.
Läs mer i DN-Sthlm

2017-12-22
Miljonsatsning ska ge fler behöriga elever
I Uppsala kommun satsar man miljoner för att fler elever ska få gymnasiebehörighet. Pengarna ska främst gå till skolor som i dag har de svagaste resultaten.
Läs mer i Skolvärlden

2017-12-21
Tydlig trend: fler klarar examen
Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som även finns på läns-, kommun- och skolnivå.
Läs mer på Skolverket

2017-11-30
Ökad jämlikhet i skolan med stadieindelad timplan
Att alla elever får den undervisningstid de har rätt till är grundläggande för en jämlik skola. Nu fattar regeringen beslut om en ändring i skolförordningen, vilket innebär att den garanterade undervisningstiden framöver kommer att fördelas mellan låg-, mellan- och högstadiet.
Läs pressmeddelande på regeringen.se

2017-11-15
Skolan förlängs ett år – obligatorisk redan från sex år
Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år från den 1 januari 2018, vilket innebär att grundskolan blir tio år, i stället för nio som det är i dag. Det beslutet kommer att tas i riksdagen på onsdagen.
Läs mer i Expressen

2017-11-03
BEO: Vi vill utreda sexuella trakasserier i skolan
Elever som utsätts för sexuella trakasserier i skolan går miste om upprättelse och skadestånd när det faller mellan stolarna.
Läs mer i Skolvärlden

2017-10-30
Inga generella rutiner vid hot mot skolor
Grovt våld i svenska skolor är ovanligt, men om det sker kan personalens agerande bli avgörande.
– Efter händelsen vid Kronan i Trollhättan tar många det här på större allvar, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist.
Läs mer i SvD

2017-10-19
Klyftan mellan bra och dåliga skolor ökar
Nästan var femte elev som gick ut nian i våras var inte behörig till gymnasiet. Flera skolor med dåliga studieresultat har under de senaste åren lagts ned.
Läs mer på SVT-Nyheter

2017-10-10
Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”
Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov. – På skolan arbetar vi med ett unikt system där vi följer upp alla elever, säger läraren Afraa Baqer.
Läs mer i Skolporten

2017-10-08
Stor ökning av anmälningar om våld i skolan
Anmälningarna om fysiskt våld i skolan har ökat med över en fjärdedel hittills i år, i jämförelse med samma period 2016. Det visar nya siffror som Arbetsmiljöverket tagit fram för DN.
Läs mer i DN

2017-10-06
Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket
Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.
– Ökningen är jättepositiv, säger Åsa Fahlén på LR.
Läs mer i Skolvärlden

2017-09-29
Skolverket: Färre behöriga till gymnasiet
Närmare 19 000 niondeklassare, motsvarande 17,5 procent, lämnade grundskolan i våras utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Det är en försämring med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår.
Läs mer på SR-Nyheter

2017-08-30
Så kan man stoppa spridningen av smittor på förskolan
Förkylningar, springmask och svinkoppor. Det finns flera sjukdomar som sprider sig i förskolemiljöer där många barn samlas på liten yta. Men det finns sätt att stoppa spridningen av smittorna, och mycket handlar om hygien, menar Marianne Bengtsson på Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.
Läs mer i DN

2017-08-17
Mer pengar krävs för att infria Fridolins skolplaner
Redan i förskoleklass ska alla barns förmågor kartläggas, och stöd till elever som verkar behöva det sättas in. På så sätt vill utbildningsminister Gustav Fridolin infria sitt gamla löfte om en läsa-skriva-räkna-garanti. Men blir det någon verklig skillnad jämfört med nuvarande lag?
Läs mer i SvD

2017-08-07
Skolstart vid sex års ålder
Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det föreslås att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikten i Sverige förlängs därmed med ett år och blir i regel tioårig.
Läs mer på Regeringen.se

2017-06-19
Miljardsatsning ska göra skolan mer jämlik
Regeringen vill satsa ytterligare 1,5 miljarder för att göra skolan mer jämlik. Pengarna är tänkta att främst gå till utsatta skolor. – Detta är någonting vi verkligen behöver, säger Eva Norman Persson, grundskolelärare i Malmö
Läs mer i Skolvärlden

2017-06-12
Tre av fyra elever i farozonen saknade särskilt stöd
Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian, visar en analys som Skolverket gjort. Men trots det är det långt ifrån alla elever som fått särskilt stöd. – Förvånansvärt, då följer man inte skollagen, säger Wern Palmius, rådgivare på SPSM.
Läs mer i Skolvärlden

2017-06-05
LO och Kommunal: Satsa på fler vuxna i skolan
Elevernas trygghet och känsla av tillhörighet minskar med färre vuxna i skolan. LO och Kommunal vill därför att 20 000 lärar- och elevassistenter anställs under kommande mandatperiod.
Läs mer i Dagens Samhälle

2017-05-26
Mors dag: Mest jämställt i norr
På söndag gratulerar vi alla mammor på Mors dag och samtidigt passar vi på att redovisa hur jämställt Sverige tar ut föräldraledighet och VAB. Dorotea och Umeå i Västerbottens län hade Sveriges mest jämställda uttag av föräldraledigheten under 2016. Där tog kvinnorna ut 66 procent av föräldrapenningen och männen 34 procent. I andra änden av listan hamnade kommunerna Ljusnarsberg och Dals-Ed.
Läs pressmeddelande från Försäkringskassan

2017-05-24
Nästan hälften av Sveriges elever saknar bemannat skolbibliotek
För att öka bemanningen på skolbiblioteken så sköt regeringen förra året till 15 miljoner kronor och i år 30 miljoner. Men ny statistik visar att tre av tio kommuner fortfarande saknar skolbibliotek med personal till sina elever.
Läs mer på SR-Kulturnytt

2017-05-23
”Valfrihet och avregleringar har skadat svenska skolan”
Det finns många skolsystem som med framgång har infört riktade eller kontrollerade skolvalssystem för att säkerställa en bredare elevfördelning i skolan.
En effektiv lösning för att förhindra ojämlikhet är Skolkommissionens så kallade ”aktiva skolval” och förslaget om att ersätta kölistor, skriver Andreas Schleicher som ansvarar för Pisa-undersökningarna.
Läs mer på DN-Debatt

2017-05-19
”Prioritera elevhälsan”
På Visättraskolan i Huddinge har man både förbättrat skolresultaten och ökat trivseln – genom att satsa på elevhälsan.
Läs mer på Skolporten Debatt

2017-05-16
Samma provresultat ger olika betyg i olika kommuner
Sveriges kommuner använder nationella proven olika, när de sätter betyg på sina elever. Det visar SVT:s granskning av ”snällbetygen”.
I vissa kommuner får mellan 40 och 50 procent av eleverna högre betyg än sina provresultat. Orättvist, menar Skolverket
Läs mer på SVT

2017-05-15
Hemska siffror om fysisk aktivitet – ändå görs inget
Siffrorna talar sitt tydliga språk. En övervägande majoritet av barn och ungdomar i skolåldern når inte alls upp till de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Ändå ökas ofattbart nog inte antalet idrottstimmar i grundskolan.
Läs krönika i SvD

2017-05-12
MP vill snabba på miljardsatsning på svaga skolor
Utbildningsminister Gustav Fridolin vill redan i höstbudgeten få med miljardsatsningen på svaga skolor som Skolkommissionen föreslagit. Frågan ska nu förhandlas mellan S och MP.
– Det här blir min stora fajt, säger Gustav Fridolin som däremot skrotar idén om lottdragning till populära skolor.
Läs mer i DN

2017-05-09
Barn med förmögen släkt presterar bättre i skolan
Barn i förmögna släkter har högre slutbetyg från grundskolan och läser oftare vidare på studieförberedande program. Det visar ny forskning från IFAU gjord av två sociologer på Stockholms respektive Michigans universitet.
Läs mer på Stockholms Universitet

2017-04-27
Fyra högstadier blev ett för alla - bröt segregationen
I Nyköping slogs fyra olika högstadieskolor ihop till en storskola - för att komma åt skolsegregationen, få koll på kostnaderna och vässa elevernas meritvärden. På flera punkter har Nyköpingsmodellen redan nått målen.
Läs mer i Dagens Samhälle

2017-04-27
Var femte lärare tvekar att ingripa vid bråk
Många lärare känner ökad press och växande oro över att bli anmälda, vilket försvårar deras möjligheter att göra ett bra jobb. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén. – Men den oro många lärare känner över risken att bli anmäld beror på okunskap. Som lärare har vi faktiskt en del rättigheter
Läs mer i Skolvärlden

2017-04-24
Synen på elever avgör skolans resultat
Frågan vad som skiljer en bra skola från en utreds i en ny studie som kommer ut i dagarna. Tre forskare från Göteborgs universitet undersöker ett antal skolor.
Läs mer på SR Nyheter

2017-04-20
Här är de mest segregerade skolorna
> Svenska skolan blir alltmer segregerad. I 18 kommuner är det extra tydligt. Här finns skolor där de flesta elever har utländsk bakgrund och skolor där väldigt få elever har det. I hela landet är nu 350 skolor mycket segregerade.
Läs mer i Dagens Samhälle

2017-04-19
Var sjätte 15-åring mobbas i skolan
Var sjätte svensk 15-åring säger sig ha blivit mobbad minst ett par gånger i månaden, enligt en enkät gjord av OECD. Omkring var femte 15-åring känner sig också ensam. Rapporten visar att elevernas hälsa påverkar deras skolresultat.
Läs mer på SVT-Nyheter

2017-04-06
”Stor andel nyanlända till få skolor är ett problem”
OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleicher, ser allvarligt på snedfördelningen av nyanlända barn till olika skolor i Sverige. – Det är ett problem som systemet måste tackla, säger han i en exklusiv intervju med SvD.
Läs mer i SvD

2017-04-05
”Stillasittande i skolan ger ohälsa och dåliga resultat"
Svenska elever är mest stillasittande i Norden. Samtidigt duggar larmrapporter tätt kring ungas hälsa och utveckling. Ökad fysisk aktivitet är ingen universallösning, men otvetydigt en del av svaret på dessa problem.
Vi föreslår därför ett antal evidensbaserade åtgärder, skriver forskarna Cecilia Magnusson och Daniel Berglind.
Läs mer på DN Debatt

2017-03-31
ESO-rapport: Avskaffa fria skolvalet och återförstatliga skolan
Privatiseringen inom offentlig sektor har inte gett önskade effekter såsom ökad effektivitet, bättre kvalitet eller lägre kostnader. Det menar Per Molander, bland annat tidigare generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen och expert på förvaltningsfrågor, som skrivit en rapport för den statliga kommittén ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

I skolan kan man exempelvis se försämrade resultat, en kraftig betygsinflation, en sjunkande lärartäthet och en ökande skolsegregation till följd av privatiseringen och kommunaliseringen. Per Molander anser därför att skolan bör förstatligas och att de privata skolorna och skolvalet avskaffas.
Läs mer i dagensarena
Läs mer på ESO

2017-03-27
”Resursfördelningen mellan våra skolor är helt ologisk”
”Lärarnas Riksförbund har undersökt hur resurserna till skolan fördelas idag och vi ser att kommunerna inte har någon gemensam logik i hur man gör sin resursfördelning. Det finns olika politiska ambitioner och olika förutsättningar som styr.
I praktiken motverkar det den nödvändiga förstärkningen av likvärdigheten nationellt, och snarare ökar skillnaden mellan olika skolor”, skriver Åsa Fahlén.
Läs mer på SVT Opinion

2017-03-24
Lärarnas kollegiala lojalitet hindrade nolltolerans mot mobbning
Under tre terminer följde Hélène Jenvén förbättringsarbetet i en högstadieklass med målet att uppnå en nolltolerans mot kränkande behandling. Hon är förvånad över att kollegial lojalitet kan leda till att utsatta elever inte får den hjälp de har rätt till.
Läs mer på forskning.se

2017-03-23
Brott mot unga sker ofta i skolan
Misshandel, hot och sexuellt ofredande hör till de vanligaste brotten som begås i skolan. Det visar siffror från Brå.
Läs mer i Lärarnas tidning

2017-03-17
Samarbetet ska stärka elevhälsan
Bristerna i samverkan mellan elevhälsa, sjukvård och socialtjänst drabbar både elever och lärare. Nu ska samarbetet bli starkare.
– Ju mer tid lärare får för sitt huvuduppdrag, ju mer tid har vi till undervisning, säger Sara Svanlund, LR.
Läs mer i Skolvärlden

2017-03-09
Rapport: Byt ut lärare som inte levererar
Byt ut lärare och skolledning när utsatta skolor inte levererar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport om hur man höjer resultaten i skolor i utsatta områden.
Läs mer i Skolvärlden

2017-03-03
Kraftig ökning av anmält skolvåld
Antalet anmälningar som rör fysiskt våld i skolan har enligt siffror från Arbetsmiljöverket under de senaste åren ökat kraftigt. Mellan 2012 och 2016 anmäldes nästan dubbelt så många händelser som involverar fysiskt våld till Arbetsmiljöverket.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-03-01
”Sverige behöver en digital framtidsvision” Digitalisering. Regeringen har lovat att lägga fram en nationell IT-strategi för skolan. Det behövs. Men vi som företrädare för skolverksamhet, akademi och institut efterlyser en tydlig vision för hela Sveriges digitala framtid.
Läs mer i Dagens Samhälle

2017-02-28
Enkät: Trygghet i skolan viktigast för elever
Trygghet – det är vad landets niondeklassare vill ha i skolan. Det visar en enkätundersökning som Skolinspektionen har gjort. För första gången har man frågat landets alla skolor.
Läs mer på SR nyheter

2017-02-27
Fuskforskaren: ”Vi måste våga prata om det”
Fusket i skolan godkänns ofta i tysthet av lärare och elever, menar forskare Lars Fonseca.
– Lärare och elever säger att det är helt omöjligt att leverera de förväntade resultaten om man samtidigt ska följa regelverket, säger han till Skolvärlden.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-22
Stora skillnader i andel behöriga lärare
På en del skolor och i vissa kommuner är de flesta lärare legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. I andra ytterst få, visar Skolvärldens granskning.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-21
Därför gör Estland Pisa-succé
Estland tar alltmer över rollen som Europas fixstjärna på Pisa-himlen. Vad är det som gör att estländarna lyckas så bra, och kan vi lära oss någonting av dem? Skolvärlden besökte en kommunal skola i Tallinn för att ta reda på mer.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-20
Våldet fortsätter att öka i skolan
Antalet våldshandlingar i skolan fortsatte att öka under 2016.
– Ingen ska i sitt arbete behöva utsättas för våld eller hot, säger Anders Jansson på Arbetsmiljöverket.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-17
Lärarfacket vill hindra aktiebolag driva skola
Striden om vinster i välfärden trappas nu upp. Lärarnas Riksförbund ställer sig helhjärtat bakom ett vinstförbud inom välfärden, trots att många av förbundets egna medlemmar jobbar på vinstdrivande skolor. Därmed ger man tummen upp till förslagen från regeringens utredare.
Läs mer på SVT Nyheter.

2017-02-16
Digital kultur ger unga ett annat språk
Läs- och ordförståelse är inte bara en fråga om Pisaresultat: ur ett demokratiskt perspektiv är ett gemensamt språkbruk av största vikt. En ny studie av resultaten i högskoleprovets ordförståelsedel visar på en farlig och snabbt växande språkklyfta mellan generationerna.
Läs mer i SvD

2017-02-15
SVT avslöjar: Lärare hjälper elever fuska på nationella proven
Det nationella provet ska göra betygen likvärdiga i hela landet. Men nu kan Uppdrag granskning avslöja hur elever fuskar och hur lärare hjälper till vid proven – mer än vad som är tillåtet.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-02-09
Så vill S skärpa kraven i den svenska skolan
Obligatoriskt gymnasium och kortare lov. Inför kongressen i april vill Socialdemokraternas partiledning ta ett nytt, strängare tag om den svenska skolan.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-02-07
Strängare krav förbjuder könsuppdelade klassrum
Regeringen vill skärpa formuleringarna i läroplanen, för att förbjuda könsuppdelade lektioner.
– Idrottslärare har kompetensen att lägga upp lektionen så att alla elever kan delta, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-07
Många tidigare lärare kan tänka sig att återvända
Mer än 20 000 lärare som bytt yrke kan tänka sig att arbeta i skolan igen – om villkoren blir bättre.
Läs mer i SvD

2017-02-03
Nationella proven styr allt fler lärares undervisning
Andelen lärare som anpassar sin undervisning efter de nationella proven ökar dramatiskt. Det visar siffror från Skolverket.
– Om läraren låter provet styra och begränsar sig till det i betygssättningen, då är det allvarligt, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-02
Tvålärarsystem lockar mer än bara högre lön
Det är svårt att locka lärare till utsatta områden med bara högre lön. Bättre förutsättningar att göra sitt jobb står däremot högt på önskelistan. I Södertälje satsar man på tvålärarskap.
– Ett enormt utvecklande arbetssätt, menar Sva-lärarna Terese Andersson och Charlotta Mosesson
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-01
Studie: Föräldrar ger skolan höga betyg
En ny studie av Svenskt Kvalitetsindex att föräldrarna överlag ger skolan höga betyg.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-30
Kommuner nobbar försök med betyg i årskurs 4
Intresset för att vara med i försöket med betyg i årskurs 4, som är planerat att starta i höst, ser ut att vara lågt i landets största kommuner. Det visar en rundringning som Ekot gjort.
Läs mer på SR Nyheter

2017-01-26
Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner
Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet och har högre ambitioner. Förklaringen kan finnas hos föräldrarna och deras utbildning, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.
Läs mer på forskning.se

2017-01-24
Var tredje elev vill ha mer syv
Mer än var tredje elev tycker inte att de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledare på sina skolor.
– Det är inte lätt att räcka till för alla elever med begränsade resurser och då måste man prioritera i sitt arbete, säger Åsa Sundelin, lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-18
Otåliga kommuner sätter press på regeringen – arbetet med it i skolan går för långsamt
En nationell skol-it-strategi är på gång men ännu har regeringen inte kommit till skott. Och nu börjar tålamodet tryta bland kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting vill skynda på utvecklingen och bli mer involverat i arbetet med skolans digitalisering.
Läs mer i ComputerSweden

2017-01-12
Barn tvingas sluta på förskolan
När föräldrar inte betalar barnomsorgen kan det bli barnen som blir lidande. Förra året tvingades 22 barn i Stockholms stad sluta i förskolan på grund av deras vårdnadshavares skulder, rapporterar tidningen Metro.
Läs mer på SVT-Nyheter

2017-01-12
”Skolans betygssystem saknar vetenskaplig grund”
Inte i något av de 16 länder vi studerat på uppdrag av Skolverket finns ett betygssystem byggt på vetenskap. Vi förstår att det skulle vara impopulärt att byta betygssystem nu.
Det finns dock goda argument för att bland annat ändra betygsskalan och införa flera betygssteg för underkänt, skriver forskarna Christian Lundahl och Magnus Hultén.
Läs mer på DN-Debatt

2017-01-11
Dom: Könsblandad simträning ett måste
Muslimska föräldrar får inte vägra att låta sina döttrar delta i simlektioner i skolan med både flickor och pojkar. Det slår Europadomstolen fast.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-01-10
Experterna: Så kan vi minska skolgapet
De svenska Pisa-kurvorna pekar svagt uppåt. Men samtidigt ökar gapet mellan hög- och lågpresterande elever precis som skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund.
– Den sjunkande likvärdigheten är ett stort problem som vi måste gör något åt, säger Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-09
Utredaren: Viktigt att reagera på elevfrånvaro
Vikten av att reagera tidigt på elevers frånvaro – både giltig och ogiltig – lyfts i en färsk utredning om elever med problematisk frånvaro.
På måndagen överlämnades utredningen till utbildningsminister Gustav Fridolin.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-02
Nya lagar – detta gäller skolan 2017 Tydligare krav på skolan att motverka diskriminering och möjlighet för regeringen att ålägga friskolor att låta nyanlända elever gå före i kön.
Det är några av de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.
Läs mer i Skolvärlden

2016-12-27
DN/Ipsos: Inställningen till skolan mer positiv
Det syns en tydlig Pisa-effekt i opinionen, enligt en mätning från DN/Ipsos. Andelen som ser pessimistiskt på den svenska skolan har sjunkit från 61 till 51 procent efter positiva besked från två internationella kunskapstest.
Läs mer i DN

2016-12-26
Här får inga vinstpengar lämna skolan
Nyheter På friskolan Filosofiska i Skarpnäck får inga vinster lämna skolan. Som enda skola i Stockholm driver man ett aktiebolag med en inbyggd begränsning mot att tjäna pengar. – Hade alla valt den här formen hade diskussionen om vinster i välfärden inte funnits, säger grundaren.
Läs mer i Mitti Stockholm

2016-12-19
Han ser till att eleverna kommer i tid
För att få fler elever att komma i tid till lektionerna har Väsby skola satsat på att anställa en person som ska hjälpa eleverna. Och det har visat sig vara effektivt.
– Man går runt och pratar med barnen. De vill ju berätta, vad de gjort och vad de inte gjort. Om de haft en rolig helg eller tvärtom, säger Pavel Rashid.
Läs mer på SVT Nyheter

2016-12-16
LO: Förstatliga skolan
Pisa-mätningarna visar att den svenska skolan har blivit mindre likvärdig. Nu uttalar sig LO i frågan och säger att ”ett förstatligande av skolan bör övervägas”.
– Kan ett statligt styrande göra det bättre, då ska man göra det, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Skolvärlden.
Läs mer i Skolvärlden

2016-12-14
Kön går före lön vad gäller uttag av föräldraledigheten
Männens högre lön är den vanligaste orsaken till ojämställt uttag av föräldraledigheten. Det uppger föräldrarna i en nyligen genomförd Sifo-undersökning på uppdrag av Försäkringskassan. Men Försäkringskassans egen statistik visar att kvinnor tar ut flest dagar – även när de tjänar mest.
Läs pressmeddelande från Försäkringskassan

2016-12-13
Pisachefen: Invandringen enorm utmaning
Den svenska skolan är på rätt väg, men mycket återstår att göra innan vi är på asiatisk nivå – och den stora invandringen innebär en "enorm utmaning" för skolsystemet. Det säger Pisachefen Andreas Schleicher i en intervju med TT.
Läs mer i SvD

2016-12-09
Tydlig plan ger resultat
Nyanlända elever når bättre resultat i Södertälje än i Sverige i snitt. Lång erfarenhet av invandring har kommit till nytta, säger Peter Fredriksson, utbildningschef. – Vi tog ett samlat grepp, stödde oss på forskning och bestämde tidigt att det inte är upp till varje skola hur man lägger upp arbetet.
Läs mer i Skolledaren

2016-12-08
Oenighet om skillnad mellan friskolor och kommunala skolor
Pisa-mätningen visar en förbättring för svenska elever. Men frågan är om det finns någon skillnad i resultaten mellan friskolor och kommunala skolor. Ja, säger OECD som ju står bakom mätningen. Nej, säger Skolverket som gör sin egen analys av resultaten.
Läs mer på Sveriges Radio

2016-11-30
Föräldrar spelar roll
Svenska elever har förbättrat sina resultat i matematik och naturkunskap, kunde Skolverket meddela när undersökningen TIMSS 2015 presenterades under tisdagen. Både fjärde- och åttondeklassarna har lyft sig i matematik, och de sistnämnda även i naturkunskap.
Läs mer på SvD Ledare

2016-11-21
Rektorns djärva drag – efter nätmobbingen
Snoppbilder, kränkningar och trakasserier på nätet har blivit vardagsproblem i skolorna i Borås.
Nu har rektorn Anette Lundgren på Viskaforsskolan fått nog.I fredags avbröt hon alla lektioner i skolan för extrainsatta diskussioner kring sociala medier.
– Man tar med sig problemen in i skolan och gör upp. Det skapas en mob, säger hon.
Läs mer i GT

2016-11-21
Luften räcker inte i överfulla klassrum
Den stora skolbristen i Stockholm får konsekvenser långt in i klassrummen. I Skarpnäcks skola klarar inte ventilationen trycket, eleverna blir trötta, tappar koncentrationen och får huvudvärk.
– På rasterna tar man ett djupt andetag, det är som att komma ut ur en bastu, säger Lova Roos som går i femman.
Läs mer i DN Sthlm

2016-11-15
Full koll på eleverna – med eller utan betyg
Mellanstadielärarna på Helenelundsskolan hyllar processen som Lgr 11 satte igång. Nyttan av tidiga betyg är de mer tveksamma till. Liksom argumentet att betygen skulle vara en hjälp för att se vilka elever som behöver stöd.
– Inte för oss lärare i alla fall, tror man det har man inte koll på hur skolan fungerar, menar SO-läraren Greger Ravik.
Läs mer i Skolvärlden

2016-11-15
Trakasserier och rädsla – därför undviker elever skolduschen
Rädsla för att bli filmad och retad och obehag inför att visa sin kropp gör att många ungdomar på högstadiet inte vill duscha efter idrotten. Sveriges Radio har kartlagt tusentals högstadieelevers upplevelser av skolduschen.
Läs mer På SR Nyheter

2016-11-14
Skolorna får hård kritik – dåliga på att stoppa mobbning på nätet
Var tredje elev på högstadiet uppger att elever varje månad utsätts för kränkande behandling eller trakasserier på nätet, enligt Skolinspektionens nya undersökning. Men majoriteten skolor får kritik för att inte göra tillräckligt för att motverka mobbningen.
Läs mer på SVT Nyheter

2016-11-10
Skolan missar tidiga signaler om skolfrånvaro
Kommuner och skolor klarar inte alltid att ge elever med omfattande frånvaro den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen. Det visar Skolinspektionens granskning av 11 grundskolors arbete med 15 elever i högstadiet med omfattande frånvaro.

De flesta elever hade visat tecken på att utveckla omfattande frånvaro redan i årskurserna 4-5 utan att skolan tagit signalerna på allvar.
Läs mer på Skolinspektionen

2016-11-07
Ministrar: ”Marknaden ska inte få styra skolan”
Utvecklingen i skolan ­sedan 1990-talet är vår tids stora politiska misslyckande. Nu behöver vi stabila överenskommelser där kunskap står i centrum – inte vinstjakt, skriver ministrarna Gustav Fridolin, Anna Ekström och Ardalan Shekarabi.
Läs mer på SvD Debatt

2016-11-05
Väljarna kritiska till skolföretag
Väljarna är kritiska till vinstdrivna välfärdsföretag särskilt inom skolan. 46 procent anser att företagen har negativ effekt på skolan och 64 procent är emot att de får dela ut vinst. Det visar en mätning från DN/Ipsos. Synen på privata utförare inom vården är däremot mer positiv.
Läs mer på DN Ekonomi

2016-10-26
Varma relationer mellan elever och lärare kan kopplas till minskad mobbning
Varma och omtänksamma elev-lärar-relationer kan kopplas till elevers motivation att ingripa mot mobbning. Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Tomas Jungert nyligen har publicerat.
Läs mer på Lunds Universitet

2016-10-20
Forskaren: Ta bort "F" ur betygssystemet
Betyget F riskerar att skapa mer utanförskap och sänka kunskapsnivån i Sverige. Det menar betygforskaren Alli Klapp på Göteborgs universitet som föreslår att man borde ta bort underkänt ur betygsskalan.
– Det skulle vara en möjlig väg att gå, säger hon.
Läs mer i Skolvärlden

2016-10-19
Fem förslag för ökad trygghet i våra skolor
Det finns flera lärdomar att dra från tragedin i Trollhättan. En är att vi behöver lägga ner mer omsorg och arbete på att säkra tryggheten i våra skolmiljöer för såväl elever som personal. Därför har vi arbetat fram en strategi, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.
Läs mer i Dagens Samhälle

2016-10-18
Två lärare i varje klassrum ska lyfta skolresultaten
Ett nytt sätt att undervisa ska ge bättre betyg och mindre stressade lärare. Istället för en ensam lärare i klassrummet jobbar man nu två tillsammans på Mellringeskolan i Örebro.
Läs mer på SVT Nyheter Örebro

2016-10-17
Barn till högutbildade samlas på friskolor
I nästan nio av tio granskade kommuner koncentreras elever med högutbildade föräldrar till friskolorna. Nu öppnar Friskolornas riksförbund för lottning.
Läs mer i Lärarnas tidning

2016-10-14
»Lottning framstår som lösningen«
Ta bort möjligheten att köa för en plats på populära friskolor, tycker Skolkommissionens nye ordförande Jan-Eric Gustafsson.
Läs mer i Lärarnas tidning

2016-10-13
Sexuella övergrepp vardag för unga
Forskning visar att var femte ungdom har varit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp. Trots en ökad synlighet i media verkar fallen inte ha ökat. Och långt ifrån alla övergrepp sker på festival.
Läs mer på forskning.se

2016-10-13
”Rektorer måste gå in när elevernas rättssäkerhet hotas”
GLÄDJEBETYGEN · ”Ryggmärgsreflexen från lärarorganisationerna när betygssättningen kommer på tal är att ingen ska lägga sig i lärares betygssättning. Det är en inställning som vore betydligt lättare att respektera om man samtidigt kunde se att de gör vad de kan för att upprätthålla rättsäkerheten för eleverna”, skriver Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.
Läs mer på SVT Opinion

2016-10-11
”Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen”
Närhet till skolan och att syskonen redan går där avgör när föräldrar väljer skola. Skolans resultat påverkar nästan inte alls.
– Att tro att införandet av ett obligatoriskt skolval skulle bryta skolsegregationen är att hoppas på för mycket, menar forskaren Dany Kessel.
Läs mer i Skolvärlden

2016-10-06
Tillitsfulla relationer stärker pojkars hälsa
Våga snacka om känslor! Killars hälsa stärks av god självkänsla, förtroendefulla relationer, upplevelse av positiva känslor – och att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer utan att tappa status. Det visar en avhandling vid Umeå universitet som undersökt tonårspojkars hälsa i relation till känslor, maskulinitet och subjektiv social status.
Läs mer på forskning.se

2016-10-05
Elever har ännu inte samma villkor
Det dröjer innan regeringens mål är nått om att elever med funktionsnedsättning ska få en skolgång på samma villkor som övriga elever i grundskolan. Det konstaterar Skolverket som presenterar en rapport idag med svidande kritik om hur skolan sköter sitt uppdrag att ge elever med funktionsnedsättning stöd för att klara skolan. Funktionsnedsatta elever får inte vad de har rätt till.
Läs mer på SR Nyheter

2016-10-05
Här ger skolan eleverna sovmorgon
För att bota tröttheten på Kunskapsskolan i Örebro slutade man säga att eleverna skulle lägga sig tidigare. I stället gav man dem sovmorgon fyra dagar i veckan.
Läs mer i Skolvärlden


© Föräldraalliansen Sverige