2017-04-24
Synen på elever avgör skolans resultat
Frågan vad som skiljer en bra skola från en utreds i en ny studie som kommer ut i dagarna. Tre forskare från Göteborgs universitet undersöker ett antal skolor.
Läs mer på SR Nyheter

2017-04-20
Här är de mest segregerade skolorna
> Svenska skolan blir alltmer segregerad. I 18 kommuner är det extra tydligt. Här finns skolor där de flesta elever har utländsk bakgrund och skolor där väldigt få elever har det. I hela landet är nu 350 skolor mycket segregerade.
Läs mer i Dagens Samhälle

2017-04-19
Var sjätte 15-åring mobbas i skolan
Var sjätte svensk 15-åring säger sig ha blivit mobbad minst ett par gånger i månaden, enligt en enkät gjord av OECD. Omkring var femte 15-åring känner sig också ensam. Rapporten visar att elevernas hälsa påverkar deras skolresultat.
Läs mer på SVT-Nyheter

2017-04-06
”Stor andel nyanlända till få skolor är ett problem”
OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleicher, ser allvarligt på snedfördelningen av nyanlända barn till olika skolor i Sverige. – Det är ett problem som systemet måste tackla, säger han i en exklusiv intervju med SvD.
Läs mer i SvD

2017-04-05
”Stillasittande i skolan ger ohälsa och dåliga resultat"
Svenska elever är mest stillasittande i Norden. Samtidigt duggar larmrapporter tätt kring ungas hälsa och utveckling. Ökad fysisk aktivitet är ingen universallösning, men otvetydigt en del av svaret på dessa problem.
Vi föreslår därför ett antal evidensbaserade åtgärder, skriver forskarna Cecilia Magnusson och Daniel Berglind.
Läs mer på DN Debatt

2017-03-31
ESO-rapport: Avskaffa fria skolvalet och återförstatliga skolan
Privatiseringen inom offentlig sektor har inte gett önskade effekter såsom ökad effektivitet, bättre kvalitet eller lägre kostnader. Det menar Per Molander, bland annat tidigare generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen och expert på förvaltningsfrågor, som skrivit en rapport för den statliga kommittén ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

I skolan kan man exempelvis se försämrade resultat, en kraftig betygsinflation, en sjunkande lärartäthet och en ökande skolsegregation till följd av privatiseringen och kommunaliseringen. Per Molander anser därför att skolan bör förstatligas och att de privata skolorna och skolvalet avskaffas.
Läs mer i dagensarena
Läs mer på ESO

2017-03-27
”Resursfördelningen mellan våra skolor är helt ologisk”
”Lärarnas Riksförbund har undersökt hur resurserna till skolan fördelas idag och vi ser att kommunerna inte har någon gemensam logik i hur man gör sin resursfördelning. Det finns olika politiska ambitioner och olika förutsättningar som styr.
I praktiken motverkar det den nödvändiga förstärkningen av likvärdigheten nationellt, och snarare ökar skillnaden mellan olika skolor”, skriver Åsa Fahlén.
Läs mer på SVT Opinion

2017-03-24
Lärarnas kollegiala lojalitet hindrade nolltolerans mot mobbning
Under tre terminer följde Hélène Jenvén förbättringsarbetet i en högstadieklass med målet att uppnå en nolltolerans mot kränkande behandling. Hon är förvånad över att kollegial lojalitet kan leda till att utsatta elever inte får den hjälp de har rätt till.
Läs mer på forskning.se

2017-03-23
Brott mot unga sker ofta i skolan
Misshandel, hot och sexuellt ofredande hör till de vanligaste brotten som begås i skolan. Det visar siffror från Brå.
Läs mer i Lärarnas tidning

2017-03-17
Samarbetet ska stärka elevhälsan
Bristerna i samverkan mellan elevhälsa, sjukvård och socialtjänst drabbar både elever och lärare. Nu ska samarbetet bli starkare.
– Ju mer tid lärare får för sitt huvuduppdrag, ju mer tid har vi till undervisning, säger Sara Svanlund, LR.
Läs mer i Skolvärlden

2017-03-09
Rapport: Byt ut lärare som inte levererar
Byt ut lärare och skolledning när utsatta skolor inte levererar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport om hur man höjer resultaten i skolor i utsatta områden.
Läs mer i Skolvärlden

2017-03-03
Kraftig ökning av anmält skolvåld
Antalet anmälningar som rör fysiskt våld i skolan har enligt siffror från Arbetsmiljöverket under de senaste åren ökat kraftigt. Mellan 2012 och 2016 anmäldes nästan dubbelt så många händelser som involverar fysiskt våld till Arbetsmiljöverket.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-03-01
”Sverige behöver en digital framtidsvision” Digitalisering. Regeringen har lovat att lägga fram en nationell IT-strategi för skolan. Det behövs. Men vi som företrädare för skolverksamhet, akademi och institut efterlyser en tydlig vision för hela Sveriges digitala framtid.
Läs mer i Dagens Samhälle

2017-02-28
Enkät: Trygghet i skolan viktigast för elever
Trygghet – det är vad landets niondeklassare vill ha i skolan. Det visar en enkätundersökning som Skolinspektionen har gjort. För första gången har man frågat landets alla skolor.
Läs mer på SR nyheter

2017-02-27
Fuskforskaren: ”Vi måste våga prata om det”
Fusket i skolan godkänns ofta i tysthet av lärare och elever, menar forskare Lars Fonseca.
– Lärare och elever säger att det är helt omöjligt att leverera de förväntade resultaten om man samtidigt ska följa regelverket, säger han till Skolvärlden.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-22
Stora skillnader i andel behöriga lärare
På en del skolor och i vissa kommuner är de flesta lärare legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. I andra ytterst få, visar Skolvärldens granskning.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-21
Därför gör Estland Pisa-succé
Estland tar alltmer över rollen som Europas fixstjärna på Pisa-himlen. Vad är det som gör att estländarna lyckas så bra, och kan vi lära oss någonting av dem? Skolvärlden besökte en kommunal skola i Tallinn för att ta reda på mer.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-20
Våldet fortsätter att öka i skolan
Antalet våldshandlingar i skolan fortsatte att öka under 2016.
– Ingen ska i sitt arbete behöva utsättas för våld eller hot, säger Anders Jansson på Arbetsmiljöverket.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-17
Lärarfacket vill hindra aktiebolag driva skola
Striden om vinster i välfärden trappas nu upp. Lärarnas Riksförbund ställer sig helhjärtat bakom ett vinstförbud inom välfärden, trots att många av förbundets egna medlemmar jobbar på vinstdrivande skolor. Därmed ger man tummen upp till förslagen från regeringens utredare.
Läs mer på SVT Nyheter.

2017-02-16
Digital kultur ger unga ett annat språk
Läs- och ordförståelse är inte bara en fråga om Pisaresultat: ur ett demokratiskt perspektiv är ett gemensamt språkbruk av största vikt. En ny studie av resultaten i högskoleprovets ordförståelsedel visar på en farlig och snabbt växande språkklyfta mellan generationerna.
Läs mer i SvD

2017-02-15
SVT avslöjar: Lärare hjälper elever fuska på nationella proven
Det nationella provet ska göra betygen likvärdiga i hela landet. Men nu kan Uppdrag granskning avslöja hur elever fuskar och hur lärare hjälper till vid proven – mer än vad som är tillåtet.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-02-09
Så vill S skärpa kraven i den svenska skolan
Obligatoriskt gymnasium och kortare lov. Inför kongressen i april vill Socialdemokraternas partiledning ta ett nytt, strängare tag om den svenska skolan.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-02-07
Strängare krav förbjuder könsuppdelade klassrum
Regeringen vill skärpa formuleringarna i läroplanen, för att förbjuda könsuppdelade lektioner.
– Idrottslärare har kompetensen att lägga upp lektionen så att alla elever kan delta, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-07
Många tidigare lärare kan tänka sig att återvända
Mer än 20 000 lärare som bytt yrke kan tänka sig att arbeta i skolan igen – om villkoren blir bättre.
Läs mer i SvD

2017-02-03
Nationella proven styr allt fler lärares undervisning
Andelen lärare som anpassar sin undervisning efter de nationella proven ökar dramatiskt. Det visar siffror från Skolverket.
– Om läraren låter provet styra och begränsar sig till det i betygssättningen, då är det allvarligt, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-02
Tvålärarsystem lockar mer än bara högre lön
Det är svårt att locka lärare till utsatta områden med bara högre lön. Bättre förutsättningar att göra sitt jobb står däremot högt på önskelistan. I Södertälje satsar man på tvålärarskap.
– Ett enormt utvecklande arbetssätt, menar Sva-lärarna Terese Andersson och Charlotta Mosesson
Läs mer i Skolvärlden

2017-02-01
Studie: Föräldrar ger skolan höga betyg
En ny studie av Svenskt Kvalitetsindex att föräldrarna överlag ger skolan höga betyg.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-30
Kommuner nobbar försök med betyg i årskurs 4
Intresset för att vara med i försöket med betyg i årskurs 4, som är planerat att starta i höst, ser ut att vara lågt i landets största kommuner. Det visar en rundringning som Ekot gjort.
Läs mer på SR Nyheter

2017-01-26
Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner
Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet och har högre ambitioner. Förklaringen kan finnas hos föräldrarna och deras utbildning, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.
Läs mer på forskning.se

2017-01-24
Var tredje elev vill ha mer syv
Mer än var tredje elev tycker inte att de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledare på sina skolor.
– Det är inte lätt att räcka till för alla elever med begränsade resurser och då måste man prioritera i sitt arbete, säger Åsa Sundelin, lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-18
Otåliga kommuner sätter press på regeringen – arbetet med it i skolan går för långsamt
En nationell skol-it-strategi är på gång men ännu har regeringen inte kommit till skott. Och nu börjar tålamodet tryta bland kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting vill skynda på utvecklingen och bli mer involverat i arbetet med skolans digitalisering.
Läs mer i ComputerSweden

2017-01-12
Barn tvingas sluta på förskolan
När föräldrar inte betalar barnomsorgen kan det bli barnen som blir lidande. Förra året tvingades 22 barn i Stockholms stad sluta i förskolan på grund av deras vårdnadshavares skulder, rapporterar tidningen Metro.
Läs mer på SVT-Nyheter

2017-01-12
”Skolans betygssystem saknar vetenskaplig grund”
Inte i något av de 16 länder vi studerat på uppdrag av Skolverket finns ett betygssystem byggt på vetenskap. Vi förstår att det skulle vara impopulärt att byta betygssystem nu.
Det finns dock goda argument för att bland annat ändra betygsskalan och införa flera betygssteg för underkänt, skriver forskarna Christian Lundahl och Magnus Hultén.
Läs mer på DN-Debatt

2017-01-11
Dom: Könsblandad simträning ett måste
Muslimska föräldrar får inte vägra att låta sina döttrar delta i simlektioner i skolan med både flickor och pojkar. Det slår Europadomstolen fast.
Läs mer på SVT Nyheter

2017-01-10
Experterna: Så kan vi minska skolgapet
De svenska Pisa-kurvorna pekar svagt uppåt. Men samtidigt ökar gapet mellan hög- och lågpresterande elever precis som skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund.
– Den sjunkande likvärdigheten är ett stort problem som vi måste gör något åt, säger Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-09
Utredaren: Viktigt att reagera på elevfrånvaro
Vikten av att reagera tidigt på elevers frånvaro – både giltig och ogiltig – lyfts i en färsk utredning om elever med problematisk frånvaro.
På måndagen överlämnades utredningen till utbildningsminister Gustav Fridolin.
Läs mer i Skolvärlden

2017-01-02
Nya lagar – detta gäller skolan 2017 Tydligare krav på skolan att motverka diskriminering och möjlighet för regeringen att ålägga friskolor att låta nyanlända elever gå före i kön.
Det är några av de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.
Läs mer i Skolvärlden

2016-12-27
DN/Ipsos: Inställningen till skolan mer positiv
Det syns en tydlig Pisa-effekt i opinionen, enligt en mätning från DN/Ipsos. Andelen som ser pessimistiskt på den svenska skolan har sjunkit från 61 till 51 procent efter positiva besked från två internationella kunskapstest.
Läs mer i DN

2016-12-26
Här får inga vinstpengar lämna skolan
Nyheter På friskolan Filosofiska i Skarpnäck får inga vinster lämna skolan. Som enda skola i Stockholm driver man ett aktiebolag med en inbyggd begränsning mot att tjäna pengar. – Hade alla valt den här formen hade diskussionen om vinster i välfärden inte funnits, säger grundaren.
Läs mer i Mitti Stockholm

2016-12-19
Han ser till att eleverna kommer i tid
För att få fler elever att komma i tid till lektionerna har Väsby skola satsat på att anställa en person som ska hjälpa eleverna. Och det har visat sig vara effektivt.
– Man går runt och pratar med barnen. De vill ju berätta, vad de gjort och vad de inte gjort. Om de haft en rolig helg eller tvärtom, säger Pavel Rashid.
Läs mer på SVT Nyheter

2016-12-16
LO: Förstatliga skolan
Pisa-mätningarna visar att den svenska skolan har blivit mindre likvärdig. Nu uttalar sig LO i frågan och säger att ”ett förstatligande av skolan bör övervägas”.
– Kan ett statligt styrande göra det bättre, då ska man göra det, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Skolvärlden.
Läs mer i Skolvärlden

2016-12-14
Kön går före lön vad gäller uttag av föräldraledigheten
Männens högre lön är den vanligaste orsaken till ojämställt uttag av föräldraledigheten. Det uppger föräldrarna i en nyligen genomförd Sifo-undersökning på uppdrag av Försäkringskassan. Men Försäkringskassans egen statistik visar att kvinnor tar ut flest dagar – även när de tjänar mest.
Läs pressmeddelande från Försäkringskassan

2016-12-13
Pisachefen: Invandringen enorm utmaning
Den svenska skolan är på rätt väg, men mycket återstår att göra innan vi är på asiatisk nivå – och den stora invandringen innebär en "enorm utmaning" för skolsystemet. Det säger Pisachefen Andreas Schleicher i en intervju med TT.
Läs mer i SvD

2016-12-09
Tydlig plan ger resultat
Nyanlända elever når bättre resultat i Södertälje än i Sverige i snitt. Lång erfarenhet av invandring har kommit till nytta, säger Peter Fredriksson, utbildningschef. – Vi tog ett samlat grepp, stödde oss på forskning och bestämde tidigt att det inte är upp till varje skola hur man lägger upp arbetet.
Läs mer i Skolledaren

2016-12-08
Oenighet om skillnad mellan friskolor och kommunala skolor
Pisa-mätningen visar en förbättring för svenska elever. Men frågan är om det finns någon skillnad i resultaten mellan friskolor och kommunala skolor. Ja, säger OECD som ju står bakom mätningen. Nej, säger Skolverket som gör sin egen analys av resultaten.
Läs mer på Sveriges Radio

2016-11-30
Föräldrar spelar roll
Svenska elever har förbättrat sina resultat i matematik och naturkunskap, kunde Skolverket meddela när undersökningen TIMSS 2015 presenterades under tisdagen. Både fjärde- och åttondeklassarna har lyft sig i matematik, och de sistnämnda även i naturkunskap.
Läs mer på SvD Ledare

2016-11-21
Rektorns djärva drag – efter nätmobbingen
Snoppbilder, kränkningar och trakasserier på nätet har blivit vardagsproblem i skolorna i Borås.
Nu har rektorn Anette Lundgren på Viskaforsskolan fått nog.I fredags avbröt hon alla lektioner i skolan för extrainsatta diskussioner kring sociala medier.
– Man tar med sig problemen in i skolan och gör upp. Det skapas en mob, säger hon.
Läs mer i GT

2016-11-21
Luften räcker inte i överfulla klassrum
Den stora skolbristen i Stockholm får konsekvenser långt in i klassrummen. I Skarpnäcks skola klarar inte ventilationen trycket, eleverna blir trötta, tappar koncentrationen och får huvudvärk.
– På rasterna tar man ett djupt andetag, det är som att komma ut ur en bastu, säger Lova Roos som går i femman.
Läs mer i DN Sthlm

2016-11-15
Full koll på eleverna – med eller utan betyg
Mellanstadielärarna på Helenelundsskolan hyllar processen som Lgr 11 satte igång. Nyttan av tidiga betyg är de mer tveksamma till. Liksom argumentet att betygen skulle vara en hjälp för att se vilka elever som behöver stöd.
– Inte för oss lärare i alla fall, tror man det har man inte koll på hur skolan fungerar, menar SO-läraren Greger Ravik.
Läs mer i Skolvärlden

2016-11-15
Trakasserier och rädsla – därför undviker elever skolduschen
Rädsla för att bli filmad och retad och obehag inför att visa sin kropp gör att många ungdomar på högstadiet inte vill duscha efter idrotten. Sveriges Radio har kartlagt tusentals högstadieelevers upplevelser av skolduschen.
Läs mer På SR Nyheter

2016-11-14
Skolorna får hård kritik – dåliga på att stoppa mobbning på nätet
Var tredje elev på högstadiet uppger att elever varje månad utsätts för kränkande behandling eller trakasserier på nätet, enligt Skolinspektionens nya undersökning. Men majoriteten skolor får kritik för att inte göra tillräckligt för att motverka mobbningen.
Läs mer på SVT Nyheter

2016-11-10
Skolan missar tidiga signaler om skolfrånvaro
Kommuner och skolor klarar inte alltid att ge elever med omfattande frånvaro den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen. Det visar Skolinspektionens granskning av 11 grundskolors arbete med 15 elever i högstadiet med omfattande frånvaro.

De flesta elever hade visat tecken på att utveckla omfattande frånvaro redan i årskurserna 4-5 utan att skolan tagit signalerna på allvar.
Läs mer på Skolinspektionen

2016-11-07
Ministrar: ”Marknaden ska inte få styra skolan”
Utvecklingen i skolan ­sedan 1990-talet är vår tids stora politiska misslyckande. Nu behöver vi stabila överenskommelser där kunskap står i centrum – inte vinstjakt, skriver ministrarna Gustav Fridolin, Anna Ekström och Ardalan Shekarabi.
Läs mer på SvD Debatt

2016-11-05
Väljarna kritiska till skolföretag
Väljarna är kritiska till vinstdrivna välfärdsföretag särskilt inom skolan. 46 procent anser att företagen har negativ effekt på skolan och 64 procent är emot att de får dela ut vinst. Det visar en mätning från DN/Ipsos. Synen på privata utförare inom vården är däremot mer positiv.
Läs mer på DN Ekonomi

2016-10-26
Varma relationer mellan elever och lärare kan kopplas till minskad mobbning
Varma och omtänksamma elev-lärar-relationer kan kopplas till elevers motivation att ingripa mot mobbning. Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Tomas Jungert nyligen har publicerat.
Läs mer på Lunds Universitet

2016-10-20
Forskaren: Ta bort "F" ur betygssystemet
Betyget F riskerar att skapa mer utanförskap och sänka kunskapsnivån i Sverige. Det menar betygforskaren Alli Klapp på Göteborgs universitet som föreslår att man borde ta bort underkänt ur betygsskalan.
– Det skulle vara en möjlig väg att gå, säger hon.
Läs mer i Skolvärlden

2016-10-19
Fem förslag för ökad trygghet i våra skolor
Det finns flera lärdomar att dra från tragedin i Trollhättan. En är att vi behöver lägga ner mer omsorg och arbete på att säkra tryggheten i våra skolmiljöer för såväl elever som personal. Därför har vi arbetat fram en strategi, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.
Läs mer i Dagens Samhälle

2016-10-18
Två lärare i varje klassrum ska lyfta skolresultaten
Ett nytt sätt att undervisa ska ge bättre betyg och mindre stressade lärare. Istället för en ensam lärare i klassrummet jobbar man nu två tillsammans på Mellringeskolan i Örebro.
Läs mer på SVT Nyheter Örebro

2016-10-17
Barn till högutbildade samlas på friskolor
I nästan nio av tio granskade kommuner koncentreras elever med högutbildade föräldrar till friskolorna. Nu öppnar Friskolornas riksförbund för lottning.
Läs mer i Lärarnas tidning

2016-10-14
»Lottning framstår som lösningen«
Ta bort möjligheten att köa för en plats på populära friskolor, tycker Skolkommissionens nye ordförande Jan-Eric Gustafsson.
Läs mer i Lärarnas tidning

2016-10-13
Sexuella övergrepp vardag för unga
Forskning visar att var femte ungdom har varit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp. Trots en ökad synlighet i media verkar fallen inte ha ökat. Och långt ifrån alla övergrepp sker på festival.
Läs mer på forskning.se

2016-10-13
”Rektorer måste gå in när elevernas rättssäkerhet hotas”
GLÄDJEBETYGEN · ”Ryggmärgsreflexen från lärarorganisationerna när betygssättningen kommer på tal är att ingen ska lägga sig i lärares betygssättning. Det är en inställning som vore betydligt lättare att respektera om man samtidigt kunde se att de gör vad de kan för att upprätthålla rättsäkerheten för eleverna”, skriver Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.
Läs mer på SVT Opinion

2016-10-11
”Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen”
Närhet till skolan och att syskonen redan går där avgör när föräldrar väljer skola. Skolans resultat påverkar nästan inte alls.
– Att tro att införandet av ett obligatoriskt skolval skulle bryta skolsegregationen är att hoppas på för mycket, menar forskaren Dany Kessel.
Läs mer i Skolvärlden

2016-10-06
Tillitsfulla relationer stärker pojkars hälsa
Våga snacka om känslor! Killars hälsa stärks av god självkänsla, förtroendefulla relationer, upplevelse av positiva känslor – och att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer utan att tappa status. Det visar en avhandling vid Umeå universitet som undersökt tonårspojkars hälsa i relation till känslor, maskulinitet och subjektiv social status.
Läs mer på forskning.se

2016-10-05
Elever har ännu inte samma villkor
Det dröjer innan regeringens mål är nått om att elever med funktionsnedsättning ska få en skolgång på samma villkor som övriga elever i grundskolan. Det konstaterar Skolverket som presenterar en rapport idag med svidande kritik om hur skolan sköter sitt uppdrag att ge elever med funktionsnedsättning stöd för att klara skolan. Funktionsnedsatta elever får inte vad de har rätt till.
Läs mer på SR Nyheter

2016-10-05
Här ger skolan eleverna sovmorgon
För att bota tröttheten på Kunskapsskolan i Örebro slutade man säga att eleverna skulle lägga sig tidigare. I stället gav man dem sovmorgon fyra dagar i veckan.
Läs mer i Skolvärlden


© Föräldraalliansen Sverige